top of page
Danaë, 2022, audekls, eļļa, 40×60 cm, 160 eiro.jpg

Ilzes Pavāres un Anastasijas Antonovas mākslas darbu izstāde

8.marts – 16. aprīlis 2023.gada,

Nosaints slepenais bārs, Rīga

l

No 2023. gada 8. marta līdz 2023. gada 16.aprīlīm aicinām apmeklēt izstādi, kur Ilzes Pavāres un Anastasijas Antonovas mākslas darbi veido nestabilu saikni starp cilvēka garīgo un materiālo pasauli. Pasākums notiks Nosaints slepenā bārā, iepriekšēja rezervācija ir obligāta.

 

Pēdējā darbu kolekcijā māksliniece Ilze Pavāre atainojusi pasaules duālo dabu - debesis pret zemi; plašums pret dziļumu; robustais pret krāšņo; materiālais pret garīgo. Cilvēka dzīvi raksturo divas līnijas – horizontālā un vertikālā. Horizontālā līnija atspoguļo virzību laikā, kas tiek centrēta ap materiālo pasauli, savukārt, vertikālā līnija atspoguļo cilvēka personības iekšējo attīstību. Apskatot cilvēku kā līniju krustu, tā centrs atrodams sirdī, kur zūd pretnostatījumi – garīgais un materiālais kļūst par vienu un tajā atklājas pasaules dažādības skaistums. Un, iespējams, tieši šajā krustpunktā rodas impulss, kas ļauj cilvēkam augt visos četros virzienos. Autore šos pretnostatījumus attēlojusi instalācijā un četrās gleznās “Debesis”, “Dziļums”, “Zeme” un “Plašums”, kura katra simbolizē vienu krusta staru.

 

Anastasija Antonova savā daiļradē cenšas saglabāt noslēpumu, mistiku, radīt mierīgu, pat melanholisku noskaņojumu. Māksliniece spēj panākt priekšmetu vai vides precīzu atainojumu ar minimālu līdzekļu palīdzību, veiksmīgi atklājot to patieso būtību. Izstādē piedalās ar divām gleznām: “Uzmanieties no cilvēkiem” un “Danaё”. Pirmajā Anastasija ved uz pārdomām par cilvēces ceļu uz bojāeju; to, cik ātri planēta spētu atgūties no cilvēka nodarītā, kā arī aicina mūs reflektēt par savu lomu pasaulē. Otrais mākslas darbs ir atsauce uz grieķu mitoloģijas tēlu Danaё, princesi, kuru tēvs ieslodzīja bronzas istabā, lai viņa visu savu atlikušo mūžu paliktu vientulībā. Katrs notikums transformējas vērotāja skatpunktā – kā cilvēces bojāeja var nest pasaulei glābiņu, tā princeses liktenis var būt traģisks cilvēkam, taču kaķi ir neatkarīgi un brīvi savā vientulībā.

Fotoreportāža

bottom of page