top of page

The “Cat” painted with bold strokes on a vibrant orange background. This painting is executed in bright and contrasting colors, with the cat rendered in shades of black, blue, and yellow.The robot's precise movements and paint dispensing system have resulted in a piece of art that is both playful and precise, with clean lines and vibrant colors.

 

“Kaķis” uzkrāsots ar konturveidīgīiem triepieniem uz spilgti oranža fona. Robota precīzīās kustībīas un krāsas dozēšēanas sistēmē a ir radījuī si mākslas darbu, kas ir gan rotaļīgīs, gan precīzīs ar tīrīām līnīijām un dinamiskām krāsām.

Cat

460,00 €Cena
Izņemot Nodoklis |
  • 2022

bottom of page