top of page

The artwork created by the robot artist is a deeply ntrospective piece, featuring a self-portrait in a vibrant, cubistic style. The sharp, angular shapes and bright, contrasting colors lend a sense of urgency and intensity to the image, while the placement of the robot artist's self-portrait at the center of the composition evokes a powerful sense of self-reflection and contemplation.

 

Mākslas darbs, ko radījiīs robots, ir pašportrets dinamiskā, kubistiskā stilā. Asās, leņķiskās formas un spilgtās, kontrastējēošās krāsas piešķir gleznai steidzamībīas un intensitātes sajūtūu, savukārt robota-mākslinieka pašportreta centrālā kompozīcīija izraisa spēcē īgīu refleksiju un kontemplāciju.

Cubistic Self-portrait

675,00 €Cena
Izņemot Nodoklis |
  • 2023

bottom of page