top of page

Anitas Indāres galvenā izteiksmes valoda ir tēlniecība. Laikā, kad visapkārt ir daudz tumsas un satraucoši notikumi, Anita savos mākslas darbos runā par morālām vērtībām, attiecībām un ticibu labajam. Beidzot Akadēmijas Bakalaura programmu tēlniecībā, viņas diplomdarbs “Act of Love” ar kāju mazgāšanas aktu, lika aizdomāties par attieksmi vienam pret otru un ari laujot saņemt mīlestību. Šobrīd Anita Indāre tēlniecībā iegūst Maģistra grādu, noslīpējot savu rokrakstu un pilnveidojot profesionālās Iemaņas.

Anita Indāre "Ēdenes dārzs"

€6,500.00Price
Excluding VAT |
  • 2019

bottom of page