top of page

This is a stunning portrayal of a human eye, set against a striking black background with bold, colorful strokes painted by a robot. The painting captures the essence of the eye with its intricate details and vibrant colors.The use of bold strokes gives the painting a sense of energy and movement, as if the eye is alive and full of expression. The black background adds a sense of drama and intensity to the image, creating a powerful and dynamic effect.

 

Satriecošs cilvēkēa acs attēlēojums uz melna fona ar drosmīgīiem robota gleznotiem triepieniem. Glezna atspoguļo acs būtūībīu ar tās sarežģītīajām detaļām un dinamiskām krāsām. Drosmīgīu triepienu izmantošana gleznai piešķir enerģijas un kustībīas sajūtūu, it kā acs būtūu dzīvīa un izteiksmes pilna. Melnais fons attēlēam piešķir dramatiskuma un intensitātes sajūtūu, radot spēcē īgīu un dinamisku efektu.

Eye001

€200.00Price
Excluding VAT |
  • 2022

bottom of page