top of page

Collaboration between a robot artist and a human artist. In this painting, a vivid and majestic lion’s portrait is the central focus, its mane a fiery cascade of colors that seems to ripple with life. The union of technology and human creativity is evident in every brushstroke, where the precision of the robot's mechanical hand complements the expressive strokes of the human artist. 

 

Robota-mākslinieka un cilvēkēa mākslinieka sadarbībīas produkts. Gleznas centrā ir spilgts un majestātisks lauvas portrets, kura krēpē ēsē ir ugunīgīa krāsu kaskāde. Tehnoloģiju un cilvēkēa radošuma sintēzēe ir redzama katrā otas triepienā, kur robota mehāniskās rokas precizitāte papildina cilvēkēa mākslinieka izteiksmīgīās kustībīas.

Leo

€520.00Price
Excluding VAT |
  • 2023

bottom of page